Dr. med.habil. Vass Zoltán • H-6724 Szeged Kálvária tér 16. • Előjegyzés: +36 70 63 555 76 • Tel: 06 20 397 4144 • studiomed@invitel.hu

Hírlevél feliratkozás

Jelenleg 24 vendég és 0 felhasználó van vonalban.

Belsőfül vérellátása

Share

A belsőfül vérellátás 

A belsőfül, cochlea artériás érellátása

 
A belsőfül vérellátása az arteria basilaris első mellékága az arteria cerebelli anterior inferior AICA, biztosítja.A belsőfül cochlea vérellátását a vertebrobasilaris rendszerből kapja. A kétoldali arteria vertebralis az agyalapon egyesül és az arteria basilarist alkotja.
 
A belsőfül vérellátásáért az arteria basilaris első mellékága az arteria cerebelli anterior inferior, az angol nyelvű irodalomban használt nevén az anterior inferior cerebellar artery (továbbiakban AICA) felelős.
 
Mazzoni megfigyelései szerint az AICA emberben nagy variációt mutató hurkot ír le a pórus acusticus internus bemeneténél.
Az AICA ezen hurkából először az arteria subarcuata ered, ami a foramen subarcuatan keresztül hagyja el a koponya üregét.
 
 
 halláscsökkenés, fülzúgás, szédülés és fejfájásos tünet.Ezt követően ered az arteria auditiva interna, amelyet egyes szerzők arteria labyrinthicanak neveznek.
 
Később ez az ér átmegy az arteria cochlearis communisba és két ágra oszlik az arteria spirális modiolira és az arteria vestibulocochlearisra.
 
Az arteria spiralis modioli (arteria cochleae propriae) a cochlea bazális kanyarulatánál distalis felének kivételével a belsőfül, cochlea teljes vérellátásáért felelős.
 
 fül vérellátásaA másik főág az arteria vestibulocochlearis, amely a cochlea basalis kanyarulatánál további két ágra oszlik.
 
Az egyik a cochlearis ág a cochlea basalis kanyarulatának felét, a másik vestibularis ág pedig a sacculust, utriculust és a félkörös ívjáratokat látja el vérrel.
 
Az arteria spiralis modioli, spirálisan halad a modiolus körül a bázistól az apexig. Ebből az érből aztán egy medialis és egy laterális csoportba rendeződően erednek a radiolaris artériák.
 
Medialis csoporton belül egyes radiális artériák egyenesen futnak laterális irányban, majd két párhuzamos érre oszlanak.
 
A fül erek érelzáródása.A centrálisabb ág a limbus spirálishoz, a másik, laterális ág a membrana basilarishoz fut. Mindkét ér azután T alakban két marginális érre oszlik.
 
Ezen marginalis erek később beleömlenek a hasonló T alakú elrendeződésben összegyűlő, majd radiális lefutásban a modiolus felé futó gyújtó vénákba.
 
Ilymódon épül föl az arteria radiolarisokból ill. a gyűjtő vénákból álló medialis, szegmentális vérellátási rendszer.
 
 belsőfül keringési zavara. A radiolaris erek mellett egy másik értörzs is, az ún. limbus erek is kiindulnak az a. spirális modiolarisból.
 
Ezek a radiális erekkel ellentétben nem egyenesen haladnak, hanem hurkokat képezve spirálisan futnak a limbushoz és egy kifejezett spirális hálózatot képeznek a membrana vestibularis eredésétől medialisan. Axelsson megállapítása szerint ez a terület a cochlea legérdúsabb része.
 
Ezek a limbus erek egy hasonló spiralitást mutató vénás rendszeren keresztül szedődnek össze, s ömlenek a spirális modiolaris vénába.
 
Laterális csoport radiális erei a scala vestibuli tetején futnak lateral fele.
 
Lefutás szerint a radiális artériáknak több fajtája van.

Corti szerv fül keringési zavarEgyes erek a scala vestibuli érhálózatát biztosítják, mások a scala média vérellátásáért felelősek, míg vannak olyan radiális erek is, amelyek közvetlen összeköttetést biztosítanak az artériás és a vénás rendszer között.
 
A cochlea basalis kanyarulatának distalis felén hasonló artériás és vénás megoszlást találunk. Itt viszont a radiális artériák nem az arteria spirális modiolarisból, hanem az arteria vestibulocochlearisból erednek.
 
A cochlearis ág a basalis kanyarulat distalis felének proximalis negyedét, a vestibularis ág pedig a basalis kanyarulat distalis felének distalis negyedét látja el vérrel.
A medialis és laterális keringés között egy ún. avascularis zóna is kialakul, ahol szövettanilag nem lehet kimutatni ereket. Ilyen avascularis terület a membrana vestibularis, a membrana tectoria, a Corti-alagút laterális része, ill. a külső szőrsejtek s azokat környező sejtek.
 
fül keringési zavar, fül vérellátási zavar fülzúgás, szédülés oka. Ezen a területen az oxigén és anyagcsere folyamatok transzportja diffúzióval történik.  
A cochlea vérellátása az agyi keringéssel szemben nem tekinthető végártériának annak ellenére sem, hogy a laterális és a medialis csoport nem érintkezik egymással.
 
A medialis és a laterális csoporton belül az erek nagyon jól anasztomizálnak egymással. A vérellátás a modiolaris oldalon, különösen a limbus területén nagyon jó.
 

belsőfül keringési zavar a  hirtelen hallásromlás oka. A T alakban megoszló mikrocapillaris hálózatban még az artériás és a vénás átmenetet is nehezen mondható meg, ugyanis a vér még az irányát is megváltoztathatja ebben a rendszerben.
 
A cochleakeringés mennyiségi viszonyairól tengerimalacon Nakashima és mtsai (1991) számoltak be.
 
Mikrogyöngy módszert alkalmazva a cochlea keringését 1,8 ± 0,82 ml/min-nak mérték.
 
Összehasonlításképpen említjük a vestibulum keringését 0,43 ±0,16 ml/min; és a nervus facialis keringését: 0,19 ± l,17ml.
 

A belsőfül, cochlea vénás elvezetése

hirtelen hallásoromlás oka, keringési zavar A cochlea vénás elvezetése az artériás rendszerhez hasonló szegmentális elrendeződést mutat.
A medialis rész gyűjtő vénái T alakban elrendeződött membrana basilarishoz tartozó és limbus spirálishoz tartozó marginalis vénákban szedődnek össze.
 
Ezek a gyűjtő vénák egyenesen, egymással párhuzamosan futnak lateral felöl modiolaris irányba s a szintén spirálisan az apextől a basis felé futó véna spirális modioliban szedődnek össze.  
A véna spirális lamináris gyűjti össze a vért a limbus spirálisból, amely az artériákhoz hasonlóan spirális lefutást mutatnak. A laterális oldal gyűjtő vénái a véna scalae vestibuliba, ill. a véna scalae tympaniba ömlenek.
 
Ezen vénák és a véna spirális modiolaris egyesül a véna modiolaris communisban. Ehhez kapcsolódik a véna fenestrae rotundae és a véna vestibularis s együttesen jutnak a véna aqueductus cochlearisba.
 
Érdeklődjön rendelésünkről! Várjuk jelentkezését, hogy Önnek is segíthessünk!
SZEGEDI FÜLKLINIKA 
Tisztelettel
 
Dr.med.habil. Vass Zoltán
az orvostudomány kandidátusa
 

FÜLKLINIKA ÉS AUDIOLÓGIA SZEGEDEN

6724 Szeged, Kálvária tér 16.
Bejelentkezés: 70 63 555 76    Kérjük, hagyjon üzenetet, visszahívjuk!
Telefon: 20 397 4144
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Indulási cím:
IDŐPONT KÉRÉS


 
vissza az oldal elejére