Dr. med.habil. Vass Zoltán • H-6724 Szeged Kálvária tér 16. • Előjegyzés: +36 70 63 555 76 • Tel: 06 20 397 4144 • studiomed@invitel.hu

Hírlevél feliratkozás

Jelenleg 58 vendég és 0 felhasználó van vonalban.

Nagyothallás

Share

Nagyothallás, hallássérülés, halláscsökkenés

rossz hallás oka, halláscsökkenésA nagyothallásnak nevezzük a halláscsökkenés olyan mértékű romlását, amikor már a társalgási beszéd érzékelése a megszokott környezetben nehezített, még a beszélő közelében is. A nagyothallás legkülönbözőbb fokban észlelhető. Súlyosabb nagyothallás (nagyfokú halláscsökkenés, hallássérült, csökkent hallóképesség) esetében a beteg csupán a fülébe kiáltott beszédet hallja. Enyhébb nagyothallás esetében társalgási beszédet 3 - 4 m távolságról is megérti (társalkodó beszéd vizsgálat), viszont a súgott beszédet már nem érzékeli (súgott beszéd vizsgálat).

A nagyothalló beteg által észlelt nehézség a nagyothallás mértékétől és foglalkozásának halláskövetelményétől függ. A foglalkozás megválasztását a nagyothallás befolyásolhatja, korlátozza.

gyermek halláscsökkenésNagyothalló gyermekek, hallássérült gyermek beszédkészségének kialakulása visszamaradhat. Beszédkészség csökkenés nemcsak a beszédkiejtés hibáiban, de elégtelen szókincsben is megnyilvánul. A nagyothalló gyerekek ezért alig értik meg a környezetük beszédjét. A nagyothallás miatti szószegénységet néha tévesen aphasiának tartják. A beszédhibák kizárólag a nagyothallás mértékétől és a beszéd fejlesztésén múlik. A nagyothalló gyermekek nevelése és oktatása a legnagyobb nehézségbe ütközik, amelyek azonban sikeresen legyőzhetők különleges pedagógiai eljárásokkal (szurdopedagógia). Felnőttek szerzett süketsége (postlingualis süketség) nem zavarja észrevehetően a beszédet.

nagyothallás hallás élettanaA nagyothallás leggyakoribb oka elsősorban a középfül idült hurutos és gennyes középfülgyulladás bántalmaiban rejlik, amelyekhez gyakran társulhat a belsőfül működészavara is.

A halláscsökkenés okaként, második helyen említhetjük a különböző eredetű idegi halláscsökkenéseket, neuritiseket (fertőzéses nagyothallás, mérgezéses nagyothallás, sérüléses nagyothallás, foglalkozási ártalom stb.) és az otosclerosist (serdülőkori otosclerosis és felnőttkori otosclerosis). A nagyothallás az esetek többségében gyermekkorban jelentkezik.

Az iskolaköteles korban lévő gyermekek, valamint a fiatalabb gyermekek sorozatos vizsgálata kiderítette, hogy a nagyothallók a lakosság jelentős százalékát teszik ki. Amerikai szerzők adatai szerint a halláscsökkentek arányszáma eléri a 6,1%-ot.

audiológia hallásvizságlatA szociális tényezők jelentőség igen nagy a nagyothallás kialakulásában. A nagyothallás felismerése és a nagyothallás fokának megállapítása beszédértés vizsgálattal és hangvillával végzett hallásvizsgálattal történik. Az audiometria pontosabbá teszi a hallásvizsgálatokat. A műszeres hallásvizsgálatok segítségünkre vannak a nagyothallás kezdődő, enyhébb eseteinek kiválogatásában és pontosabb adatokat szolgáltatnak a hallószerv állapotáról.

hallásromlás okai,  halláscsökkenés Ismételt hallásvizsgálat nélkül gyakran nehéz eldönteni, hogy a nagyothallás maradandó jellegű-e (irreverzibilis halláscsökkenés, reverzibilis hallásromlás), tehát a belsőfül idegi halláscsökkenés, (percepciós jellegű halláscsökkenés), vagy hallóideg reverzibilis elváltozásainak következménye-e. Hallásvizsgálattal azt is pontosan el kell különíteni, hogy a halláscsökkenés hátterében a középfül elváltozásai állnak-e (vezetéses típusú halláscsökkenés). A vezetéses típusú halláscsökkenések kezelésétől nagyobb sikerre számíthatunk.

A percepciós típusú halláscsökkenés és a vezetéses típusú halláscsökkenés közötti elkülönítő kórjelzésre a kórelőzmény, fülvizsgálat, mikroszkópos fülvizsgálat és funkcionális vizsgálat (hangvilla, audiometriás hallásvizsgálat) adatait használjuk fel, amelyek segítségével általában a helyes következtetést vonhatunk le. Egyedül csak a funkcionális hallásvizsgálatra alapuló kórisme gyakran hibásnak bizonyul.

otitis középfülgyulladás, halláscsökkenésÓvatosnak kell lennünk a maradandó idegi jellegű halláscsökkenés diagnózisával, különösen olyan gyermekek vizsgálatakor, akiknek fülében valamilyen elváltozás észlelhető (behúzódott dobhártya, benőtt dobhártya, hegesedett dobhártya). Fokozottabb figyelmet igényel, ha a rosszul halló gyermek orrlégzése zavart, orrmandula megnagyobbodás (adenoid vegetáció) vagy gyulladásos elváltozások mutatkoznak az orrban és orrgaratban. Elsődleges idegi jellegű halláscsökkenés kórisméje, tehát a csiga környéki idegvégződésének, szőrsejtek, illetve a hallóideg önálló betegségére utalnak. A középfül gyulladásos betegségének megállapítása elsődleges feladatnak kell, hogy legyen. A középfül betegségek okozta halláscsökkenések halaszthatatlan kezelést igényelnek. Minél korábban és minél aktívabban végezzük a halláscsökkenés mellett a középfül kezelést, annál több a reményünk a halláscsökkenés megszűntére és a hallás rehabilitációra.

A hallószerv bántalmát (idegi jellegű halláscsökkenés, percepciós típusú halláscsökkenés) csak akkor fogadhatjuk el maradandónak, ha hosszas megfigyelés és a középfül rendszeres kezelése sikertelen marad. A hallásélesség dinamikus észlelése után kell eldöntenünk a kérdést, hogy tanulhat-e a gyermek az iskolában, vagy különleges nagyothallók iskolájába kell-e járnia.

jelbeszéd   süketnéma beszéd,Anagyothallók oktatásában (szurdopedagógia) rendkívüli jelentőségű a hallásmaradványok maximális felhasználása. Ezzel érhető el a hallás mindennapos gyakorlása, a hallásmaradvány fejlesztése és a szóképek bővítése. Az utóbbi körülmény igen fontos: a nagyothalló gyakran azért nem érti meg a szó értelmét, mert ismeretlen és nem azért, mert nem érzékeli a szóképző hangzókat. A tanító (szurdopedagógus) előadásának hallás útján történő érzékelése szintén gazdagítja a nagyothalló gyermek beszédkészségét és javítja beszédhibáit. A beszéd felfogása akkor a legkönnyebb, ha a tanító lassan, kifejezően, tisztán, zengő hangon beszél. Mégis előfordul, hogy a halláscsökkent tanulók nem értik meg maradéktalanul a kimondott szavakat, vagy mondatokat. A szájról olvasás és arcról olvasás tehát kiegészítésképpen igen fontos tényező.

Nagyothallók hallásának javítása hallókészülékkel

A nagyothallókat hallókészülékkel látjuk el, amely megkönnyíti a környezettel történő érintkezést.

hallókészülék hallásjavításHallókészülékre szorulnak azok a nagyothallók, akik 1 m-nél is kisebb távolságból rosszul hallják a társalgó beszédet. A küszöb audiometrián a 30dB nél nagyobb halláscsökkenés (közepes fokú halláscsökkenés és nagyfokú halláscsökkenés) esetén már indokolt a hallókészülék használata. A nagyothallás enyhébb foka esetén is szükség lehet hallókészülékre, ha a nagyothalló munkaköre azt megköveteli. A kisfokú halláscsökkenés esetén viszont nagyon fontos a hallókészülék pontos beállítása, mert különben a hang erősítése zavaró lehet a még ép hallástartományban.

A korszerű hallókészülékekkel a nagyfokban nagyothallók jelentős távolságból is megértik a társalgó beszédet. A hallókészülék működésének alapelve a hangok felerősítése. A hallókészülék viselésének a célja a hangfelerősítés a hangosság olyan fokáig, amely elegendő a beszéd megértésére.

A beszéd megértése szempontjából nagyon fontos, hogy a hallókészülék ne torzítsa a hangokat. Ezért a hallókészüléket úgy kell beállítani, hogy a hangfrekvencia egyes zónáit külön-külön lehessen erősíteni. Így a hallóideg megbetegedéseinél főképpen a magas hangok erősítése, a középfül betegségeinél inkább a mély hangok erősítése szükséges. A mai korszerű digitális hallókészülékeket pontosan programozhatjuk a beteg fülére és ez tökéletes hallásélményt biztosít. A modern hallókészülékek arra is képesek, hogy a háttérzajt kiszűrjék.

A hallókészülék kiválasztása egyénileg történik a beteg hallásvizsgálati eredményeinek alapján. A hallókészülékek több fajtája ismeretes.

FÜLKLINIKA ÉS AUDIOLÓGIA SZEGEDEN

6724 Szeged, Kálvária tér 16.
Bejelentkezés: 70 63 555 76
Telefon: 20 397 4144
 
Indulási cím:
IDŐPONT KÉRÉS